Fully Responsive Theme
Resize your Browser to see the Effect
Parallax Effect
Scroll and Notice the Header Image

«Oljesand i Canada» av Tarje Wanvik

Amalie Skram vgs: Forelesning «Oljesand i Canada» av Tarje Wanvik

Mandag 15.12.2014 Hans Tank Auditorium

 twa – Skolepresentasjon Canada-case Amalie Skram 151214

Notat fra forelesningen om oljesand i Canada

Skrevet av Sebastian Aakre ved hjelp av Karen Morvik Torød

Se også Wanviks ppt

Tarje Wanvik: Universitetet i Bergentarje_wanvik_141215

Studerer: Oljesand i Canada

Er med i Spacelab Spacelab – forsøk på å skjønne mer om hva som skjer i energifeltet – sentralt for norske forskere

Endringer av energimiksen og bærekraftig energimiks

Flere utfordringer

Spørsmål: Er klimaendringene menneskeskapte? Mesteparten stemte ja

Litt om han selv

1993 – 2007 Aktivist sluttet på skolen – Afghanistan, Brazil Aktivist i Oslo – Kirkens nødhjelp Beslutningskampanjer i utlandet

2007-2011 – rådgiver – samfunnsansvar 2011-Forsker –Indonesia, Hvordan norske selskaper oppfører seg i Indonesia

Statoil: Oljesand: Område som vekker mye følelser hos folk

Statoil område: Prerium Linje, ledninger gjennom skogen i Alberta i Canada 3 % av oljesanden kan tas ut, 97 % gjenstår.

Hvorfor er der olje? For 120 millionen år siden -> dyr og mer -> organisk materiale, i Kritt-Paleogen «Lokasjon» beskrivelse av et sted med koordinater.

Oljeutvinning: Oljen er akkurat som tjukkflytende. Bitumen og det trengs kokende vann for å løse opp. Nøt til å varme den opp tilsette mye løsemidler 1 brønn = dampbrønn, pøser ned varmt vann for å få olje flytende som går inn i rør nr 2.

oljesand_utv

80 dollar pr liter for å få en fortjeneste, hvis et fat ble solgt for mindre gikk de med underskudd, nå i desember 2014 er oljefatprisen på 60 dollar.

Utvinningsområde:

Materiell form

Sosial og kulturell funksjon

Politisk og økonomisk funksjon

Største område i Canada

Marsk Forest, uforstyrret i 10 000 år en av verdens største ingeniør prosjekt i Canada 80 trillion dollar – olje

23 ganger større enn Saudi Arabia

Der oljen typisk ligger: – In the middle of nowhere – Remote location – Forest – Harsh environment

Få steder på jorden som er akkurat som dette tilfelle

Området er fullt av liv Dyr, mennesker, planter Med egne historier og realiteter

 

Kulturell skueplass

  • ødelegger kulturelle viktige områder historiske områder
  • ødelegger kulturelle arv

«Idle no more» Kolonihistorie

Statoil: Sosiale prosjekter for å hjelpe urfolket

Råvaresoner:

Rik på olje, gass, penger, arbeidsplasser, makt, interessekonflikt

Mer snakk om lokasjon om hvordan det var et forretningsbegrep der de snakket om koordinarer og brydde seg ikke om de som bodde der og evt konsekvenser som kunne oppstå

Miljøsamlingen

Land, leve av tradisjoner, forfedrene sine verdier, begreper som ikke betyr så mye for dagens generasjon. De unge generasjonene er ikke så interessert i Miljøsamlingen Hvem? Lokalsamfunnet, økosystemet, miljø og urfolksorganisasjoner, lokalt næringsliv

mot_oddeleggelse

 

(Jeg må si at jeg tenkte meg nøye om før jeg sa ja til denne jobben i Canada. Jeg hadde jo sett bildene på nettet og jeg var veldig skeptisk til hele prosjektet) Bildetekst

Hvilken fremtid? Bevar eller forsvinn ? opp mot Lønn eller sosialhjelp?

Oljeansamling Jobb, lokasjon, velstand, olje, bærekraft, muligheter for fremtiden, utvikling osv. Hvem? Global energimarked, myndigheter, lokalt næringsliv, oljesand, selskaper

X Faktor De sterke mot de svake oljeansamling mot miljøsamling

Klimaendringer

Grunnfjellet for hele samfunnet er oljeøkonomi i Canada

Samfunnets behov for tjenester, regulering, konsekvens av oljeøkonomien?

Hva skjer hvis oljen ikke blir produktivt¨

Oppsummering av «Oljesand i Canada» av Tarje Wanvik

I dette foredraget lærte vi veldig mye om oljesand i Canada og dens konsekvenser. Først fikk vi vite litt om Tarje Wanvik, og om hvordan han kom til å studere oljesand, og spesielt det som skjer i Canada. Tarje Wanvik er med i Spacelab, som er en organisasjon som prøver å skjønne mer om hva som skjer i energifeltet, og tar opp temaer som er sentralt innenfor norsk forskning, som oljesand. Han snakker kort om endringer av energimiksen. Han forteller om de store forandringene som vi vil se ut igjennom de neste tiårene. Bærekraftig energimiks er et sentralt emna som de på Spacelab studerer på.

Tarje forteller om hvordan Statoil er veldig sentralt innenfor oljesand i Canada, og de har deres seismiske ledninger i et område kalt for prerium som ligger i Alberta. Han forteller veldig kort at oljesand ble til etter Kritt-Palegoen tiden, pga dinosaurene som døde.

Oljesand ble beskrevet som en tjukkflytende tjære, og at for å utvinne den så måtte de tilsette veldig mye varmt vann slik at konsistensen ble forandret, og da kunne man utvinne den. Det var ganske spennende å få vite litt mer om Statoil, som er veldig sentralt for Norge. For at Statoil skal kunne tjene penger på oljesand må prisen pr liter være 80 dollar eller mer. Statoil eier det største område med oljesand i Canada, Marsk Forest. Marks Forest har vært uforstyrret i 10 000 år, og det ligger omtrent 80 trillion dollar av oljepenger i Marsk Forest. Dette er 23 ganger mer enn det Saudi Arabia har. Problemet er at bare tre prosent av oljesanden kan bli utvunnet dirkete fra sanden.

For å produsere og utvinne oljesand må man lage store områder med alt fra raffinerer til boligområder for arbeiderene. Disse basene ligger ofte langt vekke fra sivilisasjon. Problemet er at det er noen områder der det er olje, men samtidig er det mennesker og natur som ligger i området. Hvis man velger å borre etter oljesand så vil man ødelegge kulturelle og naturelle viktige områder inkludert historiske områder. Man ødelegger også kulturelle arv som har blitt tatt vare på igjennom mange hundre år. «Idle no more» er en video som vi så på foredraget. Den handlet om at man måtte bry seg om miljøet og at man ikke må stå og se på mens vi ødelegger vår eget økosystem og land.

Statoil har satt i gang flere sosiale prosjekter som skal hjelpe urfolket i Canada, fordi at oljesanden ligger i områder som har en viss verdi for urfolket. Tarje snakket også om oljesand og hva som gjorde at man ville ødelegge områder bare for å tjene mer. Det var mange grunner, som at man kunne tjene penger på gass, man kunne skape arbeidsplasser, man fikk innflytelse, som kan bli til makt og interessekonflikt mellom Miljøsamlingen, de som vil ta ivare på miljøet, og Oljeansamlingen, de som vurderer om det er et økonomisk godt trekk å utvinne olje der uten å ta mye hensyn til det økologiske konsekvensene.

Miljøsamlingen består av land, de som lever på tradisjoner og fører de igjennom generasjonene. Miljøsamlingen er spesielt svak i dagens samfunn fordi dagens ungdom ikke er interessert, og begrepet «miljøsamling» betyr ikke så mye for de. Oljesamlingen består av jobb, lokasjon = altså hvor det ligger, olje, velferd, muligheter for fremtiden, det globale energimarked, myndighetene, og store selskaper.
Spørsmål fra medelev

Det har vært snakk om miljøforurensing i Canada Svar:
Vært med og ta en måling på forurensing og innholdet i jordsmonnet og naturen generelt.

Han svarte: Naturen har en vanvittig regenereringsevne, men vi må ikke ødelegge alt bare på grunn av denne evnen. Finnes grupper som klager på at drikkevannet er ødelagt, fiskeveksten ødelagt, problemet er at det gjøres relativ lite forskning, og at alle de undersøkelsen blir gjort av oljefirmaene, som selvfølgelig vil si at problemet er begrenset, og de vil feie alt annet under teppet.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>