Sources

KILDELISTE:

Informative kilder:

http://www.eea.europa.eu/ – European Environment Agency : Klimaendringer

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/byer/bergen.html?id=548225 – Regjeringens sider: Framtidens byer. Bergen. Planer

 

Aktuelle sider: Om Høyring – regional planstrategi for Hordaland 2012 – 2016 på http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/planlegging/Regional-planlegging/Regional-planstrategi-under-arbeid/d/

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. Finne mål for klimapolitikken i klimaplanen for Hordaland:)

Klima http://www.klimahandling.no/verktoy/


Beregn din påvirkning på klimaet, og finn ut hvordan du ligger an i forhold til gjennomsnittet – klimakalkulatoren.no

Framtidig temperatur- og nedbørendring i Norge – www.regjeringen.no

Klima- og miljønyheter – www.miljonytt.no

Klimaskolen: filmklipp – www.wwf.no

Klimatilpassingsverktøy – www.regjeringen.no

Lufttemperatur (inversjon) – veret.gfi.uib.no

Ordbok om klima, energi og miljø i Europa – www.ks.no

Regn ut CO2-kvoter – co2.klif.no

Ta klimatesten – www.gronnhverdag.no

Totale utslipp til luft i Norge – www.norskeutslipp.no

Utslipp av klimagasser – www.miljostatus.no

Utslippsfaktorer og omregningstabeller – www.klif.no

Verktøy for bærekraftig utvikling i skolene – www.miljolare.no

 

Bergen: Statens bymiljøpris 2013 http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/nyheter-2013/statens-bymiljopris-til-hamar-og-bergen.html?id=730966

 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slik-ble-Bergen-storby-1897615.html – Bergen byutvikling

 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ser-for-seg-bybanebro-2727405.html – Idè om bybanebro

 

http://www.iba-hamburg.de/themen-projekte/bauausstellung-in-der-bauausstellung/waterhouses/projekt/waterhouses-wohnen-am-inselpark.html – vannhus (water house) Internationale Bauausstellung in Hamburg 2013

 

http://www.hordaland.no/Global/kultur/dokument/dokument2010/helleren/151502_omr%C3%A5der%20for%20kunst.pdf – Amalie Skram tegning

 

http://www.hamburg.de/hafengeburtstag/ – Havnfest i Hamburg

 

https://epost.hfk.no/OWA/redir.aspx?C=co0hiBoqZkWQVh5LOw8_9xxRkf_bedAIz2fZSMOFUMFwYsMTnKYumbKjNHNasucZ0BeBmQxIVeo.&URL=http%3a%2f%2fmiljojournalistene.origo.no%2f-%2fbulletin%2fshow%2f805398_la-elevene-jobbe-som-klimajournalister – Miljøjournalister

 

http://www.hordaland.no/PageFiles/53339/Mobilitetsveke13.pdf – Bergen som sykkelby

http://www.hh.schule.de/hhs/Fotostrecke.php?Fotostrecke_Index=32&FotostreckeNr=174 – Bilder fra Green Living i Bergen

 

http://bergenhandelsgymnasium.no/2013/09/comenius-green-living-in-europe/ – BHG sin greenliving side.

 

Framtidig temperatur- og nedbørendring i Norge – www.regjeringen.no

Klima- og miljønyheter – www.miljonytt.no

Klimaskolen: filmklipp – www.wwf.no

Klimatilpassingsverktøy – www.regjeringen.no

Lufttemperatur (inversjon) – veret.gfi.uib.no

Ordbok om klima, energi og miljø i Europa – www.ks.no

Regn ut CO2-kvoter – co2.klif.no

Ta klimatesten – www.gronnhverdag.no

Totale utslipp til luft i Norge – www.norskeutslipp.no

Utslipp av klimagasser – www.miljostatus.no

Utslippsfaktorer og omregningstabeller – www.klif.no

Verktøy for bærekraftig utvikling i skolene – www.miljolare.no

 

Kilde fra Hamburg:

Ökoportal, Webverzeichnis der Ökobranche  http://oekoportal.de/

Hamburger Verkehrs Verbund http://www.hvv.de/

Car2go https://www.car2go.com/de/hamburg/

Das Stadtrad http://stadtrad.hamburg.de/kundenbuchung/

 

http://www.iba-hamburg.de/

 

http://www.igs-hamburg.de/

 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/leb/uui/de10147793.htm

 

http://www.gofi-luzie.de/index.html

 

Kilde til bloggene:

 

http://comeniusgreencities.blogspot.no/ – City Development – blogg

 

http://bhggreenangels.blogspot.no/ – Lokalisation – blogg

 

http://www.gogreengirlsbhg.blogspot.com/ – Urban Development – blogg

 

http://www.greenbergen.blogspot.no/ – Waste – blogg

 

http://bhgflowerpower.blogspot.com/ – Energy – blogg

 

http://bhgbolerne.blogspot.no/ – Hus og bygninger – blogg

 

www.greentrafficbhg.blogspot.no/ trafikk – blogg

 

Energigruppen sine kilder:

 

Belysning – www.enova.no

 

Energimerkekalkulator – kalkulator.energimerking.no

 

ENØK-kalkulator – www.enok.no

 

Etterisolering – www.enova.no

 

Fjern oljetanken – oljefri.no

 

Hvordan spare strøm med riktige lyspærer? (video) – www.youtube.com

 

Hvordan spare strøm når du lager mat (video) – www.youtube.com

 

Hvordan spare strøm ved å justere varmtvannsberederen? (video) – youtu.be

 

Lavenergivinduer – www.enova.no

 

Liste over energiforbruk diverse husholdningsapparater – kampanje.sortere.no

 

NVEs varedeklarasjon (kraftmiks) – www.nve.no

 

Passivhus – kjøpsveileder – www.enova.no, http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/tiltak-i-bygningskroppen/passivhus-hjelp-til-deg-som-skal-kjope-eller-bygge-/103/0/

Smarte alternativer http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/oppvarmingsalternativ/111/0/

Transportgruppen sine kilder:

GANG/SYKKEL

Kart over gang/sykkelveier – bergensprogrammet.no

Nasjonalt sykkelkart – www.kart.syklistene.no

Sykkelreperasjon – io.no

Feilmelding på vei/gangvei /sykkelvei: Her kan du registrere din melding til kommunen om miljø, vann, avløp, vei, parkering, friområder, byrom og lekeplasser.  – feilmelding.bergen.kommune.no

KOLLEKTVITRANSPORT

Bybanen – sanntid – bybaneinfo.no

Kart over holdeplasser – reiseplanlegger.skyss.no

Nasjonal reiseplanlegger – nri.websrv01.reiseinfo.no

NSB tog-app – www.nsb.no

Skyss reiseplanlegger – www.skyss.no

Tips om transport for lengre turer – lillegronne.com

EGEN BIL

App: Lade nå – www.apphuset.com

Bakgrunnskonsentrasjoner – www.luftkvalitet.info

Bensinpriser – www.framtiden.no

Elbilkalkulator – www.gronnbil.no

Hvilken elbil passer for meg? – gronnbil.no

Innkjøpsveileder for elbil – www.gronnbil.no

Klimabiler – www.klimabiler.no

Nybilvelgeren til vegvesenet – nybilvelger.vegvesen.no

Se hvor mye CO2 din bil genererer – www.orkusetur.is

Økokjøring – okokjoring.campaign.webscape.no

DELE BIL

Bildeleringen – Kart over bilplasseringer – maps.google.com, https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=113458159772527900961.00048e1e82bad310fee9b&dg=feature

Spontan samkjøring – hentmeg.no

 

KLÆR OG ANDRE VARER
Få 1000 kr i tilskudd for tøybleier – bir.no

Grønne tips – www.framtiden.no

Hvordan velge tryggere varer – www.erdetfarlig.no

Innkjøp i jobbsammenheng – www.anskaffelser.no

Klimagassutslipp fra forbruk – www.framtiden.no

Miljømerker – www.gronnhverdag.no

Miljøsertifiserte butikker i Bergen – rapportering.miljofyrtarn.no

Miljøvennlige gaver – lillegronne.com

Oversikt over miljøsertifiserte leverandører – www.miljoindex.no

Søk opp forskjellige produkter (engelsk) – www.goodguide.com

Tips om klær og sko – lillegronne.com

MATVARER

Bondens marked – www.bondensmarked.no

Dyrkning i by – denurbanehagen.wordpress.com

Grønne matoppskrifter – www.framtiden.no

Kjøttfri mandag (oppskrifter) – www.gronnhverdag.no

Klimagassutslipp fra mat – www.nilf.no

Matvett – matvett.no

Oppskrifter – www.restemat.no

Restematoppskrifter – www.gronnhverdag.no

Restetorsdag (oppskrifter) – matvett.no

Tips: Spis lavt i næringskjeden – lillegronne.com

Unngå palmeolje – Palmeoljeguiden – www.gronnhverdag.no

OMBRUK, GJENBRUK OG DELING

Bergen Byttering – www.byttering.no

Biblioteksøk – hordaland.samsok.no

BIRs brukthaller – bir.no

Bytting av varer og tjenester – bragaver.no

eBøker – Over 150.000 gratis på nett – www.nb.no

Eksempeldatabase fra Miljøfyrtårn – www.idebanken.no

Gi bra gaver – bragaver.no

Gis bort i Hordaland – www.finn.no

Loppemarked i Bergen – www.loppemarked.info

Loppemarkeder i Bergen – www.facebook.com

Oversikt over brukthandel – www.gronnhverdag.no

Pant mobilen din – www.pantmobilen.no

Reparasjon og redesign – www.facebook.com

KILDESORTERING

Avfallspyramiden – loop.no

Bygg din egen kompostbinge – www.gronnhverdag.no

Få 1000 kr i støtte til kjøp/bygging av kompostbinge – bir.no

Få BIR på mobilen – bir.no

Farlig avfall – www.klif.no

Kart over returpunkt – 82.134.53.77

Kildesortering – Fun facts – kampanje.sortere.no

Kildesorteringsguide – hva skal hvor? – bir.no

Kildesorteringsguide – hva skal hvor? – sortere.no

Meld fra om forsøpling – feilmelding.bergen.kommune.no

Omregningsark: CO2 besparelsen av materialgjenvinning – LAST NED – kampanje.sortere.no

Omregningsark: Energibesparelse av materialgjenvinning – LAST NED – kampanje.sortere.no

Oversikt og forklaring til avfallstyper – hva blir det til? – loop.no

Pant mobilen din – www.pantmobilen.no

Smarte kildesorteringsløsninger – loop.no

Tømmekalender for boss – 82.134.53.77

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>